Hukum Tarikan-Siri 28 : Menguji Diri Sendiri

Hukum Tarikan-Siri 28 : Menguji Diri Sendiri


Dalam artikel yang lepas,saya sudah menulis mengenai 6 tema personaliti hasil kajian Dr.John Holland.Dalam artikel ini saya akan membantu anda untuk menguji diri sendiri.Ini kerana terdapat kajian mengenai kerjaya dan tempat kerja.Hasilnya golongan pekerja bukanlah "mangsa" dari persekitaran tempat kerja tetapi aktif untuk mencari persekitaran kerja yang sesuai dengan personaliti mereka.

Apabila personaliti anda dan persekitaran tempat kerja anda sesuai,anda akan lebih menyukai kerja anda dan seterusnya bakat dan potensi anda dapat berkembang dengan lebih cepat.Kesan yang lebih baik lagi ialah anda dapat melupakan mengenai masa yang berlalu sepanjang anda bekerja.Dalam beberapa sudut,anda boleh di kategorikan "workaholic".

Pertimbangkan perkara yang berkaitan,personaliti,kemahiran, dan kemudian cari apa pekerjaan yang sesuai dengan personaliti anda.Anda boleh menggunakan apa jua kaedah yang anda tahu setakat ini untuk mengetahui pekerjaan yang sesuai dengan anda.Anda mungkin memiliki lebih daripada satu tema personaliti yang telah dihuraikan pada
artikel sebelum ini.

Perkara yang paling kritikal setakat ini ialah untuk mengetahui 3 tema utama personaliti anda.Anda hanya perlu gabungkan huruf pertama untuk setiap tema daripada 3 tema untuk membentuk Kod Holland.

Untuk menyusun kod ini anda ambil huruf tema yang utama,di ikuti dengan tema kedua dan ketiga yang paling tinggi.
R=Realistik
F=Mencari Fakta
S=Sosial
A=Artistik
E=Berniaga (enterprise)
C=Konvensional (conventional)

Contohnya 3 kedudukan tema anda ialah:
1)Artistik
2)Mencari Fakta
3)sosial

Kod Holland anda ialah AFS.Untuk mengenalpasti persekitaran kerja yang sesuai dengan anda,anda perlu menguji tema personaliti anda sendiri.

Langkah 1:Untuk setiap tema,tandakan tick pada item yang sesuai dengan anda.Setiap perkara yang anda tick.anda berikan 1 markah untuk diri anda sendiri.

Realistik


Ciri-ciri: Kebolehan: Minat:

Mencari Fakta


Ciri-ciri: Kebolehan: Minat:

Artistik


Ciri-ciri: Kebolehan: Minat:

Sosial


Ciri-ciri: Kebolehan: Minat:

Berniaga (enterprise)


Ciri-ciri: Kebolehan: Minat:

Konvensional (conventional)


Ciri-ciri: Kebolehan: Minat:

Sekarang anda tentukan hasil ujian ini.

Jumlahkan semua tema yang telah anda tick.Tentukan 3 tema tertinggi gambaran mengenai diri anda.

Sejauh manakah anda mempercayai ketepatan ujian ini mengenai personaliti anda?

Individu realistik memiliki karakter yang suka bersaing,tegas, dan meminati aktiviti yang memerlukan ketahanan fizikal dan kemahiran yang tinggi.Individu kategori ini suka terlibat dengan situasi yang memerlukan penyelesaian masalah.Mereka berpijak di bumi yang nyata dan tidak suka kepada teori-teori yang abstrak.Mereka cenderung kepada bidang saintifik atau kejuruteraan di sebalik bidang kesenian dan kebudayaan.

Individu yang suka mencari fakta lebih suka berfikir berbanding untuk bertindak.Mereka hanya akan bertindak selepas membuat dan menyusun perancangan mereka.Mereka biasanya suka bertindak secara bersendirian.

Individu artistik menilai hubungan dengan cara yang di fahami oleh mereka sendiri.Mereka kurang meminati kerja-kerja yang memerlukan kemahiran fizikal.Mereka memiliki persamaan dengan individu dalam kategori mencari fakta tetapi meminati bidang seni dan budaya.

Individu kategori sosial suka menempatkan diri mereka dalam posisi memberi tunjuk ajar atau membantu orang lain.Kategori ini bersifat kontra dengan individu dari kategori mencari fakta dan realistik.Mereka lebih suka berkomunikasi ddengan orang lain dan tidak meminati dengan aktiviti yang memerlukan ketahanan fizikal.Mereka sensitif dengan keperluan orang lain.Mereka mementingkan aktiviti sosial,isu sosial, dan hubungan bersifat peribadi.

Individu kategori berniaga petah berkata-kata dan memaksimumkan kemahiran ini untuk mempengaruhi orang lain berbanding untuk menyelesaikan masalah orang.Mereka
mementingkan status sosial.

Individu kategori konvensional biasanya mematuhi peraturan dan mempunyai tahap disiplin yang tinggi,Mereka mementingkan perancangan untuk mencapai objektif mereka.Mereka seperti juga dengan individu kategori berniaga iaitu mementingkan status sosial.

Setakat ini dahulu saya menulis mengenai bahagian Hukum Tarikan: Menguji Diri Sendiri.
Saya akan menulis mengenai Minda & Wang pada artikel yang akan datang.Sekian,terima kasih.