Catatan

Kuasa Keyakinan/Tekad (Pengenalan)

Kuasa Kepercayaan/Persepsi (Pengenalan)

Fokus Untuk Mencapai Matlamat

Kuasa Fokus

Kuasa Minda

Audio Hypnosis Tarikan Rezeki

Skrip Hypnosis Untuk Berhenti Merokok